Your tutors

The GLS High School Team in Berlin

כמה זה יעלה?

Kommentar

COMMENTS? QUESTIONS?
More in the privacy statement.

ללמוד תוכניות בחו"ל בבתי ספר תיכון בגרמניה - שאלות?

ללמוד תוכניות בחו"ל בבתי ספר תיכון בגרמניה  במידה שיש לכם שאלות, תוכלו לפנות אלינו. אנו מקווים שתשובות למרבית השאלות שלך תוכלו למצוא כאן:

ויזה וביטוח: לבעלי אזרחות אירופאית או ישראלית בלבד

1. איך אדע האם אני צריכ/ה ויזה או לא?
2. ובמקרה שאני צריכ/ה ויזה?
3. איזה סוג ביטוח אצטרך?

איך אדע האם אני צריכ/ה ויזה או לא?
אזרחי האיחוד האירופי אינם זקוקים לויזה ע"מ ללמוד או לשהות בגרמניה.
אזרחים ישראלים אינם זקוקים לויזה ע"מ להכנס לגרמניה, אך ע"מ לשהות בה מעבר לתקופה של שלושה חודשים יש להגיש בקשה בשגרירות הגרמנית.

אם הינך תושב/ת מדינה אחרת תוכל/י לבדוק ברשימת השגרירויות הגרמניות אילו חוקים חלים לגביך.

ובמקרה שאני צריכ/ה ויזה?
אנו ניצור קשר עם נציג GLS בארצך אשר יסייע לך בהגשת הבקשה לויזה וההרשמה לתיכון.

איזה סוג ביטוח אצטרך?
כתלמיד/ה זר/ה הינך מחוייב/ת לרכוש ביטוח בריאות ותאונות, תוכל/י לרכוש ביטוח זה גם ישירות מ-GLS. במידה שרכשת חבילת ביטוח באופן עצמאי, יש להעביר העתק מתעודת הביטוח למשרדי GLS לשם בדיקה האם כל הדרישות אכן נענו. ייתכן שגם המשפחה המארחת שלך תקבל העתק מתעודת הביטוח.

את מסמכי הביטוח שתקבל/י יהיה עליך להציג במידה שתזדקק/י לטיפול רפואי. חלק מן המרפאות יגישו את החשבון ישירות לחברת הביטוח שלך ובחלק מן המרפאות תצטרכ/י לשלם ולקבל החזר (לעיתים חלקי) לאחר חזרתך ארצה.

1. איך אדע האם אני צריכ/ה ויזה או לא?
2. ובמקרה שאני צריכ/ה ויזה?
3. איזה סוג ביטוח אצטרך?

איך אדע האם אני צריכ/ה ויזה או לא?
אזרחי האיחוד האירופי אינם זקוקים לויזה ע"מ ללמוד או לשהות בגרמניה.
אזרחים ישראלים אינם זקוקים לויזה ע"מ להכנס לגרמניה, אך ע"מ לשהות בה מעבר לתקופה של שלושה חודשים יש להגיש בקשה בשגרירות הגרמנית.

אם הינך תושב/ת מדינה אחרת תוכל/י לבדוק ברשימת השגרירויות הגרמניות אילו חוקים חלים לגביך.

ובמקרה שאני צריכ/ה ויזה?
אנו ניצור קשר עם נציג GLS בארצך אשר יסייע לך בהגשת הבקשה לויזה וההרשמה לתיכון.

איזה סוג ביטוח אצטרך?
כתלמיד/ה זר/ה הינך מחוייב/ת לרכוש ביטוח בריאות ותאונות, תוכל/י לרכוש ביטוח זה גם ישירות מ-GLS. במידה שרכשת חבילת ביטוח באופן עצמאי, יש להעביר העתק מתעודת הביטוח למשרדי GLS לשם בדיקה האם כל הדרישות אכן נענו. ייתכן שגם המשפחה המארחת שלך תקבל העתק מתעודת הביטוח.

את מסמכי הביטוח שתקבל/י יהיה עליך להציג במידה שתזדקק/י לטיפול רפואי. חלק מן המרפאות יגישו את החשבון ישירות לחברת הביטוח שלך ובחלק מן המרפאות תצטרכ/י לשלם ולקבל החזר (לעיתים חלקי) לאחר חזרתך ארצה.

1. איך אדע האם אני צריכ/ה ויזה או לא?
2. ובמקרה שאני צריכ/ה ויזה?
3. איזה סוג ביטוח אצטרך?

איך אדע האם אני צריכ/ה ויזה או לא?
אזרחי האיחוד האירופי אינם זקוקים לויזה ע"מ ללמוד או לשהות בגרמניה.
אזרחים ישראלים אינם זקוקים לויזה ע"מ להכנס לגרמניה, אך ע"מ לשהות בה מעבר לתקופה של שלושה חודשים יש להגיש בקשה בשגרירות הגרמנית.

אם הינך תושב/ת מדינה אחרת תוכל/י לבדוק ברשימת השגרירויות הגרמניות אילו חוקים חלים לגביך.

ובמקרה שאני צריכ/ה ויזה?
אנו ניצור קשר עם נציג GLS בארצך אשר יסייע לך בהגשת הבקשה לויזה וההרשמה לתיכון.

איזה סוג ביטוח אצטרך?
כתלמיד/ה זר/ה הינך מחוייב/ת לרכוש ביטוח בריאות ותאונות, תוכל/י לרכוש ביטוח זה גם ישירות מ-GLS. במידה שרכשת חבילת ביטוח באופן עצמאי, יש להעביר העתק מתעודת הביטוח למשרדי GLS לשם בדיקה האם כל הדרישות אכן נענו. ייתכן שגם המשפחה המארחת שלך תקבל העתק מתעודת הביטוח.

את מסמכי הביטוח שתקבל/י יהיה עליך להציג במידה שתזדקק/י לטיפול רפואי. חלק מן המרפאות יגישו את החשבון ישירות לחברת הביטוח שלך ובחלק מן המרפאות תצטרכ/י לשלם ולקבל החזר (לעיתים חלקי) לאחר חזרתך ארצה.

דרישות

1. מהן הדרישות לקבלה?
2. מה אם איני דובר/ת גרמנית?

מהן הדרישות לקבלה?

 • גיל: בבתי ספר ציבוריים - מינימום 15, מקסימום 18 בעת תחילת הלימודים בגרמניה. בבתי ספר פרטיים - מינימום 11, מקסימום 18.
 • basic German
 • אישיות: בכל בתי הספר תזדקק/י לבגרות ועצמאות ע"מ להסתגל לאורך החיים הגרמני ולהצליח בלימודים. כמובן שמצופה ממך לציית להנחיות וחוקי התוכנית כפי שהוגדו ע"י GLS.

מה אם איני דובר/ת גרמנית?
יש לך 2 אפשרויות:
1. להרשם לבית ספר בינלאומי אשר בו ידע בגרמנית הוא אינו חובה אך נדרשת רמת אנגלית גבוהה מאוד.

2. לבצע קורס גרמנית בבי"ס GLS טרם תחילת הלימודים, עד אשר רמתך תהיה בהתאם לסף הנדרש. תלוי ברמת הגרמנית הנוכחית שלך, תצטרכ/י ללמוד בין 4-8 שבועות).
כמובן שאין טעם בהרשמה לבי"ס שאינו בינלאומי במידה שאינך דובר/ת גרמנית ברמה הנדרשת.

 

1. מהן הדרישות לקבלה?
2. מה אם איני דובר/ת גרמנית?

מהן הדרישות לקבלה?

 • גיל: בבתי ספר ציבוריים - מינימום 15, מקסימום 18 בעת תחילת הלימודים בגרמניה. בבתי ספר פרטיים - מינימום 11, מקסימום 18.
 • basic German
 • אישיות: בכל בתי הספר תזדקק/י לבגרות ועצמאות ע"מ להסתגל לאורך החיים הגרמני ולהצליח בלימודים. כמובן שמצופה ממך לציית להנחיות וחוקי התוכנית כפי שהוגדו ע"י GLS.

מה אם איני דובר/ת גרמנית?
יש לך 2 אפשרויות:
1. להרשם לבית ספר בינלאומי אשר בו ידע בגרמנית הוא אינו חובה אך נדרשת רמת אנגלית גבוהה מאוד.

2. לבצע קורס גרמנית בבי"ס GLS טרם תחילת הלימודים, עד אשר רמתך תהיה בהתאם לסף הנדרש. תלוי ברמת הגרמנית הנוכחית שלך, תצטרכ/י ללמוד בין 4-8 שבועות).
כמובן שאין טעם בהרשמה לבי"ס שאינו בינלאומי במידה שאינך דובר/ת גרמנית ברמה הנדרשת.

 

מתי וכיצד לפנות

1. מתי ניתן להתחיל את הלימודים?
2. מתי עלי להרשם?
3. מה קורה לאחר שאני שולח/ת את טופס ההרשמה?
4. מתי עלי לשלם?

מתי ניתן להתחיל את הלימודים?
אם ברצונך ללמוד לתקופה של 2-4 חודשים- בכל חודש שתבחר/י. אם הינך מעוניינ/ת ללמוד לתקופה של חצי שנה או 11 חודשים תוכל/י להתחיל בסתיו (בדרך כלל בספטמבר) או באביב (בדרך כלל פברואר). מאחר שגרמניה הינה מדינה פדרלית המורכבת ממספר מחוזות בעלי חוקים שונים ייתכן שמועדי ההתחלה ישתנו מאזור לאזור.

מתי עלי להרשם?
6 חודשים לפני התאריך בו את/ה מעוניינ/ת להגיע לגרמניה. אנו זקוקים לזמן ע"מ לטפל במסמכים הנחוצים, למצוא משפחה מארחת ולתאם את הגעתך עם ביה"ס. תוכל/י להרשם באופן מקוון ע"י מילוי טופס באתר שלנו.

מה קורה לאחר שאני שולח/ת את טופס ההרשמה?
אחרי שתשלח/י אלינו את הטופס הראשוני נעביר אליך טופס בקשה רשמי אותו תצטרכ/י להשיב בצירוף תשלום ראשוני של 500 אירו. במידה שביקשת להרשם לבי"ס פרטי או בינלאומי נעביר אליך גם רשימת פרופילים של בתי ספר עמם אנו עובדים. בטופס הבקשה הרשמי תדרש/י:

 • לפרט מעט יותר על עצמך, תחביביך ומשפחתך.
 • לכתוב חיבור קצר בו תפרט/י מדוע ברצונך ללמוד בגרמניה.
 • לכתוב מכתב עבור המשפחה המארחת המיועדת לך, בו תציג/י את עצמך.
 • לספק חוו"ד ממורה על רמת הגרמנית שלך.
 • לצרף ממוצע ציונים.
 • לצרף המלצה מביה"ס שלך.
 • לצרף הצהרה בנוגע למצבך הרפואי.

לאחר שנקבל טופס זה, בצירוף תשלום ראשוני של 500 אירו, יהיה בידינו כל המידע לו אנו זקוקים בנוגע לרצונותיך וכישוריך ונוכל להתחיל בתהליך שיבוצך בבי"ס לפי בחירתך.

מתי עלי לשלם?
תשלום ראשוני של 500 אירו יש להעביר בצירוף טופס ההרשמה, כמפורט למעלה.
לתשומת לבך: לא נוכל להתחיל בהליך ההרשמה מבלי שקיבלנו ממך את התשלום הראשוני, כך שעיקוב בתשלום יכול לגרור עיקוב בכל התהליך ואי התחלת לימודיך בזמן.

יתרת התשלום תשולם כ-4 שבועות לפני מועד תחילת לימודיך בגרמניה.

1. מתי ניתן להתחיל את הלימודים?
2. מתי עלי להרשם?
3. מה קורה לאחר שאני שולח/ת את טופס ההרשמה?
4. מתי עלי לשלם?

מתי ניתן להתחיל את הלימודים?
אם ברצונך ללמוד לתקופה של 2-4 חודשים- בכל חודש שתבחר/י. אם הינך מעוניינ/ת ללמוד לתקופה של חצי שנה או 11 חודשים תוכל/י להתחיל בסתיו (בדרך כלל בספטמבר) או באביב (בדרך כלל פברואר). מאחר שגרמניה הינה מדינה פדרלית המורכבת ממספר מחוזות בעלי חוקים שונים ייתכן שמועדי ההתחלה ישתנו מאזור לאזור.

מתי עלי להרשם?
6 חודשים לפני התאריך בו את/ה מעוניינ/ת להגיע לגרמניה. אנו זקוקים לזמן ע"מ לטפל במסמכים הנחוצים, למצוא משפחה מארחת ולתאם את הגעתך עם ביה"ס. תוכל/י להרשם באופן מקוון ע"י מילוי טופס באתר שלנו.

מה קורה לאחר שאני שולח/ת את טופס ההרשמה?
אחרי שתשלח/י אלינו את הטופס הראשוני נעביר אליך טופס בקשה רשמי אותו תצטרכ/י להשיב בצירוף תשלום ראשוני של 500 אירו. במידה שביקשת להרשם לבי"ס פרטי או בינלאומי נעביר אליך גם רשימת פרופילים של בתי ספר עמם אנו עובדים. בטופס הבקשה הרשמי תדרש/י:

 • לפרט מעט יותר על עצמך, תחביביך ומשפחתך.
 • לכתוב חיבור קצר בו תפרט/י מדוע ברצונך ללמוד בגרמניה.
 • לכתוב מכתב עבור המשפחה המארחת המיועדת לך, בו תציג/י את עצמך.
 • לספק חוו"ד ממורה על רמת הגרמנית שלך.
 • לצרף ממוצע ציונים.
 • לצרף המלצה מביה"ס שלך.
 • לצרף הצהרה בנוגע למצבך הרפואי.

לאחר שנקבל טופס זה, בצירוף תשלום ראשוני של 500 אירו, יהיה בידינו כל המידע לו אנו זקוקים בנוגע לרצונותיך וכישוריך ונוכל להתחיל בתהליך שיבוצך בבי"ס לפי בחירתך.

מתי עלי לשלם?
תשלום ראשוני של 500 אירו יש להעביר בצירוף טופס ההרשמה, כמפורט למעלה.
לתשומת לבך: לא נוכל להתחיל בהליך ההרשמה מבלי שקיבלנו ממך את התשלום הראשוני, כך שעיקוב בתשלום יכול לגרור עיקוב בכל התהליך ואי התחלת לימודיך בזמן.

יתרת התשלום תשולם כ-4 שבועות לפני מועד תחילת לימודיך בגרמניה.

1. מתי ניתן להתחיל את הלימודים?
2. מתי עלי להרשם?
3. מה קורה לאחר שאני שולח/ת את טופס ההרשמה?
4. מתי עלי לשלם?

מתי ניתן להתחיל את הלימודים?
אם ברצונך ללמוד לתקופה של 2-4 חודשים- בכל חודש שתבחר/י. אם הינך מעוניינ/ת ללמוד לתקופה של חצי שנה או 11 חודשים תוכל/י להתחיל בסתיו (בדרך כלל בספטמבר) או באביב (בדרך כלל פברואר). מאחר שגרמניה הינה מדינה פדרלית המורכבת ממספר מחוזות בעלי חוקים שונים ייתכן שמועדי ההתחלה ישתנו מאזור לאזור.

מתי עלי להרשם?
6 חודשים לפני התאריך בו את/ה מעוניינ/ת להגיע לגרמניה. אנו זקוקים לזמן ע"מ לטפל במסמכים הנחוצים, למצוא משפחה מארחת ולתאם את הגעתך עם ביה"ס. תוכל/י להרשם באופן מקוון ע"י מילוי טופס באתר שלנו.

מה קורה לאחר שאני שולח/ת את טופס ההרשמה?
אחרי שתשלח/י אלינו את הטופס הראשוני נעביר אליך טופס בקשה רשמי אותו תצטרכ/י להשיב בצירוף תשלום ראשוני של 500 אירו. במידה שביקשת להרשם לבי"ס פרטי או בינלאומי נעביר אליך גם רשימת פרופילים של בתי ספר עמם אנו עובדים. בטופס הבקשה הרשמי תדרש/י:

 • לפרט מעט יותר על עצמך, תחביביך ומשפחתך.
 • לכתוב חיבור קצר בו תפרט/י מדוע ברצונך ללמוד בגרמניה.
 • לכתוב מכתב עבור המשפחה המארחת המיועדת לך, בו תציג/י את עצמך.
 • לספק חוו"ד ממורה על רמת הגרמנית שלך.
 • לצרף ממוצע ציונים.
 • לצרף המלצה מביה"ס שלך.
 • לצרף הצהרה בנוגע למצבך הרפואי.

לאחר שנקבל טופס זה, בצירוף תשלום ראשוני של 500 אירו, יהיה בידינו כל המידע לו אנו זקוקים בנוגע לרצונותיך וכישוריך ונוכל להתחיל בתהליך שיבוצך בבי"ס לפי בחירתך.

מתי עלי לשלם?
תשלום ראשוני של 500 אירו יש להעביר בצירוף טופס ההרשמה, כמפורט למעלה.
לתשומת לבך: לא נוכל להתחיל בהליך ההרשמה מבלי שקיבלנו ממך את התשלום הראשוני, כך שעיקוב בתשלום יכול לגרור עיקוב בכל התהליך ואי התחלת לימודיך בזמן.

יתרת התשלום תשולם כ-4 שבועות לפני מועד תחילת לימודיך בגרמניה.

1. מתי ניתן להתחיל את הלימודים?
2. מתי עלי להרשם?
3. מה קורה לאחר שאני שולח/ת את טופס ההרשמה?
4. מתי עלי לשלם?

מתי ניתן להתחיל את הלימודים?
אם ברצונך ללמוד לתקופה של 2-4 חודשים- בכל חודש שתבחר/י. אם הינך מעוניינ/ת ללמוד לתקופה של חצי שנה או 11 חודשים תוכל/י להתחיל בסתיו (בדרך כלל בספטמבר) או באביב (בדרך כלל פברואר). מאחר שגרמניה הינה מדינה פדרלית המורכבת ממספר מחוזות בעלי חוקים שונים ייתכן שמועדי ההתחלה ישתנו מאזור לאזור.

מתי עלי להרשם?
6 חודשים לפני התאריך בו את/ה מעוניינ/ת להגיע לגרמניה. אנו זקוקים לזמן ע"מ לטפל במסמכים הנחוצים, למצוא משפחה מארחת ולתאם את הגעתך עם ביה"ס. תוכל/י להרשם באופן מקוון ע"י מילוי טופס באתר שלנו.

מה קורה לאחר שאני שולח/ת את טופס ההרשמה?
אחרי שתשלח/י אלינו את הטופס הראשוני נעביר אליך טופס בקשה רשמי אותו תצטרכ/י להשיב בצירוף תשלום ראשוני של 500 אירו. במידה שביקשת להרשם לבי"ס פרטי או בינלאומי נעביר אליך גם רשימת פרופילים של בתי ספר עמם אנו עובדים. בטופס הבקשה הרשמי תדרש/י:

 • לפרט מעט יותר על עצמך, תחביביך ומשפחתך.
 • לכתוב חיבור קצר בו תפרט/י מדוע ברצונך ללמוד בגרמניה.
 • לכתוב מכתב עבור המשפחה המארחת המיועדת לך, בו תציג/י את עצמך.
 • לספק חוו"ד ממורה על רמת הגרמנית שלך.
 • לצרף ממוצע ציונים.
 • לצרף המלצה מביה"ס שלך.
 • לצרף הצהרה בנוגע למצבך הרפואי.

לאחר שנקבל טופס זה, בצירוף תשלום ראשוני של 500 אירו, יהיה בידינו כל המידע לו אנו זקוקים בנוגע לרצונותיך וכישוריך ונוכל להתחיל בתהליך שיבוצך בבי"ס לפי בחירתך.

מתי עלי לשלם?
תשלום ראשוני של 500 אירו יש להעביר בצירוף טופס ההרשמה, כמפורט למעלה.
לתשומת לבך: לא נוכל להתחיל בהליך ההרשמה מבלי שקיבלנו ממך את התשלום הראשוני, כך שעיקוב בתשלום יכול לגרור עיקוב בכל התהליך ואי התחלת לימודיך בזמן.

יתרת התשלום תשולם כ-4 שבועות לפני מועד תחילת לימודיך בגרמניה.

סוגי בתי הספר והצבה באחד מהם

כיצד תמצאו עבורי בי"ס?
. מה ההבדל בין בית ספר ציבורי, פרטי או בינלאומי?

כיצד תמצאו עבורי בי"ס?
נוכל לשבצך בבית ספר שכבר שיבצנו אליו תלמידים זרים בעבר או על סמך המלצה שקיבלנו מאחת מן המשפחות המארחות שלנו.

מה ההבדל בין בית ספר ציבורי, פרטי או בינלאומי?
ההבדל הברור ביותר בין שלושת סוגי בתי הספר הללו הוא המחיר. בתי ספר פרטיים או בינלאומיים יקרים לעיתים פי כמה מבתי ספר ציבוריים, אך אין זה בהכרח אומר כי הרמה הלימודית בהם גבוהה יותר. המחיר הגבוה הוא לרוב תוצאה של התשלום הנוסף שיש לשלם לבי"ס בגין היותו פרטי והעובדה שבבתי ספר פרטיים רבים ישנן פנימיות. במידה שנרשמת לבי"ס ציבורי תצטרכ/י לשלם רק בעבור חונך מקומי שהינו נציג GLS, דמי הוצאות של המשפחה המארחת שלך ושכר טרחה ל-GLS.

הבדל שני הינו הדרישות בנוגע לשפה. בעוד שבבתי ספר פרטיים או ציבוריים תדרש/י לרמת גרמנית מסויימת (כאמור, שלוש שנות לימוד או תעודת ZD), בבית ספר בינלאומי גרמנית יכולה לסייע לך, אך היא אינה בגדר חובה. לעומת זאת, תדרש ממך רמת אנגלית גבוהה מאוד.

הבדל שלישי הינו משך הלימודים: בבית ספר ציבורי תוכל/י להשאר למשך תקופה של מקסימום 11 חודשים, בעוד שבבית ספר פרטי או בינלאומי תוכל/י להאריך את שהותך כמה שתרצה/י.

ההבדל האחרון הינו תעודת ה-ABITUR, המקבילה הגרמנית לתעודת הבגרות הישראלית. בבתי ספר פרטיים תוכל/י לרכוש את תעודת ה-ABITUR ובבתי ספר בינלאומיים את תעודת ה-"International Baccalaureate", אשר מתקבלת אצל מרבית האוניברסיטאות ברחבי העולם. ע"מ לרכוש אחת מן התעודות הנ"ל יש ללמוד בבי"ס לתקופה של מינימום 2-3 שנים, שכן התעודה אינה כוללת רק את בחינות הגמר שלך, אלא גם את כל ציוניך טרם מועד הבחינה.
מאחר שבבי"ס ציבורי תוכל/י לשהות לתקופה מקסימלית של 11 חודשים בלבד, לא יהיה באפשרותך לרכוש את אחת מן התעודות הנ"ל שם.

 

כיצד תמצאו עבורי בי"ס?
. מה ההבדל בין בית ספר ציבורי, פרטי או בינלאומי?

כיצד תמצאו עבורי בי"ס?
נוכל לשבצך בבית ספר שכבר שיבצנו אליו תלמידים זרים בעבר או על סמך המלצה שקיבלנו מאחת מן המשפחות המארחות שלנו.

מה ההבדל בין בית ספר ציבורי, פרטי או בינלאומי?
ההבדל הברור ביותר בין שלושת סוגי בתי הספר הללו הוא המחיר. בתי ספר פרטיים או בינלאומיים יקרים לעיתים פי כמה מבתי ספר ציבוריים, אך אין זה בהכרח אומר כי הרמה הלימודית בהם גבוהה יותר. המחיר הגבוה הוא לרוב תוצאה של התשלום הנוסף שיש לשלם לבי"ס בגין היותו פרטי והעובדה שבבתי ספר פרטיים רבים ישנן פנימיות. במידה שנרשמת לבי"ס ציבורי תצטרכ/י לשלם רק בעבור חונך מקומי שהינו נציג GLS, דמי הוצאות של המשפחה המארחת שלך ושכר טרחה ל-GLS.

הבדל שני הינו הדרישות בנוגע לשפה. בעוד שבבתי ספר פרטיים או ציבוריים תדרש/י לרמת גרמנית מסויימת (כאמור, שלוש שנות לימוד או תעודת ZD), בבית ספר בינלאומי גרמנית יכולה לסייע לך, אך היא אינה בגדר חובה. לעומת זאת, תדרש ממך רמת אנגלית גבוהה מאוד.

הבדל שלישי הינו משך הלימודים: בבית ספר ציבורי תוכל/י להשאר למשך תקופה של מקסימום 11 חודשים, בעוד שבבית ספר פרטי או בינלאומי תוכל/י להאריך את שהותך כמה שתרצה/י.

ההבדל האחרון הינו תעודת ה-ABITUR, המקבילה הגרמנית לתעודת הבגרות הישראלית. בבתי ספר פרטיים תוכל/י לרכוש את תעודת ה-ABITUR ובבתי ספר בינלאומיים את תעודת ה-"International Baccalaureate", אשר מתקבלת אצל מרבית האוניברסיטאות ברחבי העולם. ע"מ לרכוש אחת מן התעודות הנ"ל יש ללמוד בבי"ס לתקופה של מינימום 2-3 שנים, שכן התעודה אינה כוללת רק את בחינות הגמר שלך, אלא גם את כל ציוניך טרם מועד הבחינה.
מאחר שבבי"ס ציבורי תוכל/י לשהות לתקופה מקסימלית של 11 חודשים בלבד, לא יהיה באפשרותך לרכוש את אחת מן התעודות הנ"ל שם.

 

ABITUR (תעודת בגרות) ותעודת בי"ס

1. האם אוכל לרכוש תעודת ABITUR או International Baccalaureate (תעודה בינלאומית)?
2. האם אקבל תעודה מהתיכון הגרמני שלי?
3. האם לאחר סיום התיכון אוכל ללמוד באוניברסיטה בגרמניה?

האם אוכל לרכוש תעודת ABITUR או International Baccalaureate (תעודה בינלאומית)?
ABITUR: אם תלמד/י בבי"ס פרטי- כן, אם תלמד/י בבי"ס ציבורי- לא.
ע"מ לרכוש תעודה זו יש ללמוד בבי"ס לתקופה של מינימום 2-3 שנים, שכן התעודה אינה כוללת רק את בחינות הגמר שלך, אלא גם את כל ציוניך טרם מועד הבחינה.
מאחר שבבי"ס ציבורי תוכל/י לשהות לתקופה מקסימלית של 11 חודשים בלבד, לא יהיה באפשרותך לרכוש תעודה זו שם (בבית ספר פרטי תוכל/י להאריך שהותך ללא הגבלה).

International Baccalaureate (IB): תעודה זו הינה שוות ערך לתעודת ABITUR ועמה תוכל/י להרשם לאוניברסטאות בגרמניה או בחו"ל. IB ניתן לרכוש רק בבי"ס בינלאומי, וגם במקרה זה יהיה עליך ללמוד באותו תיכון לתקופה מינימלית של שנתיים.

האם אקבל תעודה מהתיכון הגרמני שלי? 
בין אם תשאר/י לתקופה של שלושה חודשים או שנה שלמה יעניק לך בית הספר בו למדת תעודה אשר בה יצויין פרק הזמן אשר בו למדת ובאיזו כיתה. לרוב תכלול התעודה גם הערה על הישגיך בלימודים.
חשיבותה של תעודה זו היא בעיקר בהמצאותה ע"ג קורות החיים שלך ובעת חיפוש תעסוקה בעתיד: תוכל/י להראות כי נטלת יוזמה, חיית תקופה מסויימת בחו"ל והסתגלת לחברה זרה, כמו גם הצגת העובדה שהינך דובר/ת גרמנית.

האם לאחר סיום התיכון אוכל ללמוד באוניברסיטה בגרמניה? 
אם הינך אזרח/ית האיחוד האירופי ובעל/ת תעודת ABITUR/IB בציונים מספיקים- כן.
אם יש ברשותך תעודת ABITUR/IB אך אינך אזרח/ית האיחוד יהיה עליך לקבל ויזה מיוחדת למטרת לימודים אקדמאים וייתכן שתאלצ/י ראשית לחזור ארצה ולהגיש בקשה לויזה בשגרירות הגרמנית.
לתשומת לבך: ויזה למטרת לימודים אקדמאים ניתן לבקש רק לאחר הצגת אישורי קבלה לאוניברסיטה בגרמניה.

1. האם אוכל לרכוש תעודת ABITUR או International Baccalaureate (תעודה בינלאומית)?
2. האם אקבל תעודה מהתיכון הגרמני שלי?
3. האם לאחר סיום התיכון אוכל ללמוד באוניברסיטה בגרמניה?

האם אוכל לרכוש תעודת ABITUR או International Baccalaureate (תעודה בינלאומית)?
ABITUR: אם תלמד/י בבי"ס פרטי- כן, אם תלמד/י בבי"ס ציבורי- לא.
ע"מ לרכוש תעודה זו יש ללמוד בבי"ס לתקופה של מינימום 2-3 שנים, שכן התעודה אינה כוללת רק את בחינות הגמר שלך, אלא גם את כל ציוניך טרם מועד הבחינה.
מאחר שבבי"ס ציבורי תוכל/י לשהות לתקופה מקסימלית של 11 חודשים בלבד, לא יהיה באפשרותך לרכוש תעודה זו שם (בבית ספר פרטי תוכל/י להאריך שהותך ללא הגבלה).

International Baccalaureate (IB): תעודה זו הינה שוות ערך לתעודת ABITUR ועמה תוכל/י להרשם לאוניברסטאות בגרמניה או בחו"ל. IB ניתן לרכוש רק בבי"ס בינלאומי, וגם במקרה זה יהיה עליך ללמוד באותו תיכון לתקופה מינימלית של שנתיים.

האם אקבל תעודה מהתיכון הגרמני שלי? 
בין אם תשאר/י לתקופה של שלושה חודשים או שנה שלמה יעניק לך בית הספר בו למדת תעודה אשר בה יצויין פרק הזמן אשר בו למדת ובאיזו כיתה. לרוב תכלול התעודה גם הערה על הישגיך בלימודים.
חשיבותה של תעודה זו היא בעיקר בהמצאותה ע"ג קורות החיים שלך ובעת חיפוש תעסוקה בעתיד: תוכל/י להראות כי נטלת יוזמה, חיית תקופה מסויימת בחו"ל והסתגלת לחברה זרה, כמו גם הצגת העובדה שהינך דובר/ת גרמנית.

האם לאחר סיום התיכון אוכל ללמוד באוניברסיטה בגרמניה? 
אם הינך אזרח/ית האיחוד האירופי ובעל/ת תעודת ABITUR/IB בציונים מספיקים- כן.
אם יש ברשותך תעודת ABITUR/IB אך אינך אזרח/ית האיחוד יהיה עליך לקבל ויזה מיוחדת למטרת לימודים אקדמאים וייתכן שתאלצ/י ראשית לחזור ארצה ולהגיש בקשה לויזה בשגרירות הגרמנית.
לתשומת לבך: ויזה למטרת לימודים אקדמאים ניתן לבקש רק לאחר הצגת אישורי קבלה לאוניברסיטה בגרמניה.

1. האם אוכל לרכוש תעודת ABITUR או International Baccalaureate (תעודה בינלאומית)?
2. האם אקבל תעודה מהתיכון הגרמני שלי?
3. האם לאחר סיום התיכון אוכל ללמוד באוניברסיטה בגרמניה?

האם אוכל לרכוש תעודת ABITUR או International Baccalaureate (תעודה בינלאומית)?
ABITUR: אם תלמד/י בבי"ס פרטי- כן, אם תלמד/י בבי"ס ציבורי- לא.
ע"מ לרכוש תעודה זו יש ללמוד בבי"ס לתקופה של מינימום 2-3 שנים, שכן התעודה אינה כוללת רק את בחינות הגמר שלך, אלא גם את כל ציוניך טרם מועד הבחינה.
מאחר שבבי"ס ציבורי תוכל/י לשהות לתקופה מקסימלית של 11 חודשים בלבד, לא יהיה באפשרותך לרכוש תעודה זו שם (בבית ספר פרטי תוכל/י להאריך שהותך ללא הגבלה).

International Baccalaureate (IB): תעודה זו הינה שוות ערך לתעודת ABITUR ועמה תוכל/י להרשם לאוניברסטאות בגרמניה או בחו"ל. IB ניתן לרכוש רק בבי"ס בינלאומי, וגם במקרה זה יהיה עליך ללמוד באותו תיכון לתקופה מינימלית של שנתיים.

האם אקבל תעודה מהתיכון הגרמני שלי? 
בין אם תשאר/י לתקופה של שלושה חודשים או שנה שלמה יעניק לך בית הספר בו למדת תעודה אשר בה יצויין פרק הזמן אשר בו למדת ובאיזו כיתה. לרוב תכלול התעודה גם הערה על הישגיך בלימודים.
חשיבותה של תעודה זו היא בעיקר בהמצאותה ע"ג קורות החיים שלך ובעת חיפוש תעסוקה בעתיד: תוכל/י להראות כי נטלת יוזמה, חיית תקופה מסויימת בחו"ל והסתגלת לחברה זרה, כמו גם הצגת העובדה שהינך דובר/ת גרמנית.

האם לאחר סיום התיכון אוכל ללמוד באוניברסיטה בגרמניה? 
אם הינך אזרח/ית האיחוד האירופי ובעל/ת תעודת ABITUR/IB בציונים מספיקים- כן.
אם יש ברשותך תעודת ABITUR/IB אך אינך אזרח/ית האיחוד יהיה עליך לקבל ויזה מיוחדת למטרת לימודים אקדמאים וייתכן שתאלצ/י ראשית לחזור ארצה ולהגיש בקשה לויזה בשגרירות הגרמנית.
לתשומת לבך: ויזה למטרת לימודים אקדמאים ניתן לבקש רק לאחר הצגת אישורי קבלה לאוניברסיטה בגרמניה.

משפחה מארחת

1. כיצד תמצאו עבורי משפחה מארחת?
2. מהו אופי המשפחה?
3. האם יוכלו הורי לבקרי אצל המשפחה המאחרת?

כיצד תמצאו עבורי משפחה מארחת? 
אנו ב-GLS לא רק קולטים תלמידים זרים ללימודים תיכוניים בגרמניה, אלא גם מסייעים לתלמידים גרמנים במציאת תיכונים במדינות אחרות. פעמים רבות המשפחות של אותם תלמידים מחליטות לארח בביתם תלמיד/ה זר/ה בזמן שבנם או ביתם לומדים מעבר לים.
מקור נוסף למציאת משפחות מארחות הוא פשוט חברים או מכרים של סגל GLS במשרדים בברלין או ברחבי גרמניה.

מהו אופי המשפחה? 
קשה לציין מאפיין קבוע לכל המשפחות המארחות. תוכל/י להתארח אצל אם חד הורית או משפחה שלמה, אצל פרופסורים או פועלי בניין. הגורם המשותף לכולם הוא רצונם לארח אותך בביתם, לשלבך בחייהם, ללמוד אותך על תרבותם וללמוד על שלך.
כל המשפחות המארחות נבחרות בקפידה, נבדקות באופן קבוע ומתודרכות באופן מלא לגבי אחריותן כלפיך.

המשפחה המארחת שלך תספק לך פנסיון מלא- ארוחות בוקר, צהריים (אוכל ארוז לביה"ס בימי חול) וערב, כאשר בקשתנו למשפחות המארחות היא שיבשלו עבורך בדיוק כפי שהן מבשלות לעצמן. תהיה לך גישה מלאה למקלחת ולשירותים, למכונת הכביסה, לסלון המשפחה, לטלפון (על בסיס תשלום עבור השיחות שביצעת) וכו'. ייתכן שתלונ/י בחדר עם אחד מילדי המשפחה.

האם יוכלו הורי לבקרי אצל המשפחה המאחרת?
אם ברצונם לבקרך בגרמניה, אנו ממליצים בחום שיעשו זאת לאחר סיום לימודיך ושהותך אצל המשפחה המארחת. על סמך נסיוננו בתחום מצאנו כי לא תמיד נכון לערב את משפחתך בעת תהליך ה"השתקעות" אצל המשפחה המארחת שלך בגרמניה. לעיתים תוכל/י למצוא עצמך מעט קרוע/ה בין משפחתך למשפחה המארחת, מה שיכול לגרום לכל הנוגעים בדבר לחוש שלא בנוח.

1. כיצד תמצאו עבורי משפחה מארחת?
2. מהו אופי המשפחה?
3. האם יוכלו הורי לבקרי אצל המשפחה המאחרת?

כיצד תמצאו עבורי משפחה מארחת? 
אנו ב-GLS לא רק קולטים תלמידים זרים ללימודים תיכוניים בגרמניה, אלא גם מסייעים לתלמידים גרמנים במציאת תיכונים במדינות אחרות. פעמים רבות המשפחות של אותם תלמידים מחליטות לארח בביתם תלמיד/ה זר/ה בזמן שבנם או ביתם לומדים מעבר לים.
מקור נוסף למציאת משפחות מארחות הוא פשוט חברים או מכרים של סגל GLS במשרדים בברלין או ברחבי גרמניה.

מהו אופי המשפחה? 
קשה לציין מאפיין קבוע לכל המשפחות המארחות. תוכל/י להתארח אצל אם חד הורית או משפחה שלמה, אצל פרופסורים או פועלי בניין. הגורם המשותף לכולם הוא רצונם לארח אותך בביתם, לשלבך בחייהם, ללמוד אותך על תרבותם וללמוד על שלך.
כל המשפחות המארחות נבחרות בקפידה, נבדקות באופן קבוע ומתודרכות באופן מלא לגבי אחריותן כלפיך.

המשפחה המארחת שלך תספק לך פנסיון מלא- ארוחות בוקר, צהריים (אוכל ארוז לביה"ס בימי חול) וערב, כאשר בקשתנו למשפחות המארחות היא שיבשלו עבורך בדיוק כפי שהן מבשלות לעצמן. תהיה לך גישה מלאה למקלחת ולשירותים, למכונת הכביסה, לסלון המשפחה, לטלפון (על בסיס תשלום עבור השיחות שביצעת) וכו'. ייתכן שתלונ/י בחדר עם אחד מילדי המשפחה.

האם יוכלו הורי לבקרי אצל המשפחה המאחרת?
אם ברצונם לבקרך בגרמניה, אנו ממליצים בחום שיעשו זאת לאחר סיום לימודיך ושהותך אצל המשפחה המארחת. על סמך נסיוננו בתחום מצאנו כי לא תמיד נכון לערב את משפחתך בעת תהליך ה"השתקעות" אצל המשפחה המארחת שלך בגרמניה. לעיתים תוכל/י למצוא עצמך מעט קרוע/ה בין משפחתך למשפחה המארחת, מה שיכול לגרום לכל הנוגעים בדבר לחוש שלא בנוח.

1. כיצד תמצאו עבורי משפחה מארחת?
2. מהו אופי המשפחה?
3. האם יוכלו הורי לבקרי אצל המשפחה המאחרת?

כיצד תמצאו עבורי משפחה מארחת? 
אנו ב-GLS לא רק קולטים תלמידים זרים ללימודים תיכוניים בגרמניה, אלא גם מסייעים לתלמידים גרמנים במציאת תיכונים במדינות אחרות. פעמים רבות המשפחות של אותם תלמידים מחליטות לארח בביתם תלמיד/ה זר/ה בזמן שבנם או ביתם לומדים מעבר לים.
מקור נוסף למציאת משפחות מארחות הוא פשוט חברים או מכרים של סגל GLS במשרדים בברלין או ברחבי גרמניה.

מהו אופי המשפחה? 
קשה לציין מאפיין קבוע לכל המשפחות המארחות. תוכל/י להתארח אצל אם חד הורית או משפחה שלמה, אצל פרופסורים או פועלי בניין. הגורם המשותף לכולם הוא רצונם לארח אותך בביתם, לשלבך בחייהם, ללמוד אותך על תרבותם וללמוד על שלך.
כל המשפחות המארחות נבחרות בקפידה, נבדקות באופן קבוע ומתודרכות באופן מלא לגבי אחריותן כלפיך.

המשפחה המארחת שלך תספק לך פנסיון מלא- ארוחות בוקר, צהריים (אוכל ארוז לביה"ס בימי חול) וערב, כאשר בקשתנו למשפחות המארחות היא שיבשלו עבורך בדיוק כפי שהן מבשלות לעצמן. תהיה לך גישה מלאה למקלחת ולשירותים, למכונת הכביסה, לסלון המשפחה, לטלפון (על בסיס תשלום עבור השיחות שביצעת) וכו'. ייתכן שתלונ/י בחדר עם אחד מילדי המשפחה.

האם יוכלו הורי לבקרי אצל המשפחה המאחרת?
אם ברצונם לבקרך בגרמניה, אנו ממליצים בחום שיעשו זאת לאחר סיום לימודיך ושהותך אצל המשפחה המארחת. על סמך נסיוננו בתחום מצאנו כי לא תמיד נכון לערב את משפחתך בעת תהליך ה"השתקעות" אצל המשפחה המארחת שלך בגרמניה. לעיתים תוכל/י למצוא עצמך מעט קרוע/ה בין משפחתך למשפחה המארחת, מה שיכול לגרום לכל הנוגעים בדבר לחוש שלא בנוח.

התפקיד של GLS

1. מהו נסיונכם בתחום?
2. אילו שירותים אתם מספקים?

מהו נסיונכם בתחום? 
אנו ב-GLS מסייעים לתלמידים זרים במציאת תיכונים בגרמניה מזה למעלה מ-10 שנים ומשנת 1983 אנו שולחים תלמידים גרמנים לתוכניות לימודים בתיכונים ברחבי העולם: אמריקה, אוסטרליה, אסיה, אפריקה ומספר מדינות אירופאיות.
GLS חברים ב-DFH Deutscher Fachverband High School (האגודה הגרמנית לתוכניות לימודי תיכון).

אילו שירותים אתם מספקים?
כלולים במחיר הינם השירותים הבאים:

 • הצבה בתיכון בגרמניה.
 • מגורים לפי בחירתך - באכסניית ביה"ס או אצל משפחה מארחת אשר נבחרה בקפידה. חדר יחיד או זוגי. פנסיון מלא.
 • פיקוח והכוונה ע"י חבר/ת סגל GLS.
 • סיפוק כל המידע ההכרחי לך.
 • תעודה שתנופק לך ע"י התיכון בו תלמד/י.
 • 3 דוחות של GLS בשנה, 2 בסמסטר.
 • פגישת התמצאות לאחר הגעתך בחברת נציג GLS.
 • הסעה משדה התעופה או תחנת הרכבת אל מקום מגוריך.
 • מכתב הזמנה למטרת קבלת ויזה (במידת הצורך).
 • סיוע בכל שאלה או בקשה (דרך משרדי GLS בברלין או הנציגות המקומית).

שירותים שאינם כלולים במחיר:

 • דמי כיס (הצעתנו- 150-200 אירו לחודש).
 • ספרים וחומרי לימוד.
 • הוצאות תחבורה בין ביה"ס ומקום מגוריך.
 • ביטוח.
 • קורס גרמנית מקדים (במידת הצורך).

1. מהו נסיונכם בתחום?
2. אילו שירותים אתם מספקים?

מהו נסיונכם בתחום? 
אנו ב-GLS מסייעים לתלמידים זרים במציאת תיכונים בגרמניה מזה למעלה מ-10 שנים ומשנת 1983 אנו שולחים תלמידים גרמנים לתוכניות לימודים בתיכונים ברחבי העולם: אמריקה, אוסטרליה, אסיה, אפריקה ומספר מדינות אירופאיות.
GLS חברים ב-DFH Deutscher Fachverband High School (האגודה הגרמנית לתוכניות לימודי תיכון).

אילו שירותים אתם מספקים?
כלולים במחיר הינם השירותים הבאים:

 • הצבה בתיכון בגרמניה.
 • מגורים לפי בחירתך - באכסניית ביה"ס או אצל משפחה מארחת אשר נבחרה בקפידה. חדר יחיד או זוגי. פנסיון מלא.
 • פיקוח והכוונה ע"י חבר/ת סגל GLS.
 • סיפוק כל המידע ההכרחי לך.
 • תעודה שתנופק לך ע"י התיכון בו תלמד/י.
 • 3 דוחות של GLS בשנה, 2 בסמסטר.
 • פגישת התמצאות לאחר הגעתך בחברת נציג GLS.
 • הסעה משדה התעופה או תחנת הרכבת אל מקום מגוריך.
 • מכתב הזמנה למטרת קבלת ויזה (במידת הצורך).
 • סיוע בכל שאלה או בקשה (דרך משרדי GLS בברלין או הנציגות המקומית).

שירותים שאינם כלולים במחיר:

 • דמי כיס (הצעתנו- 150-200 אירו לחודש).
 • ספרים וחומרי לימוד.
 • הוצאות תחבורה בין ביה"ס ומקום מגוריך.
 • ביטוח.
 • קורס גרמנית מקדים (במידת הצורך).